Zahrada Vašich snov > Jak reklamovat?

Ako reklamovať? 


Pri dodaní - poškodenie tovaru alebo obalu

 Ak je tovar alebo obal viditeľne poškodený, tak tovar nepreberajte (!!) a s vodičom dopravy ihneď spíšte zápis o poškodení zásielky.

Po rozbalení - chýbajúci diel alebo časť dodávky

Zásielku si ihneď skontrolujte s ohľadom na kompletnosť a nepoškodenosť. Ak po rozbalení zásielky zistíte, že je nekompletný alebo že nejaký diel chýba, tak ihneď (najneskôr do 14 kalendárnych dní po prebratí zásielky) kontaktuje náš zákaznícky servis na e-mailu: technik@lanitplast.cz.

Pri užívaní - vada tovaru

  1. najprv si prosím preverte, či sa naozaj jedná o závadu, ktorá je dôvodom na reklamáciu (tj. pokiaľ možno znovu preštudujte montážny návod výrobku a overte si, že výrobok máte správne zabudovaný a že ho správne užívate)
  2. overte si, že je tovar v záručnej dobe, prípadne že reklamujete závadu, na ktorú je poskytovaná dodatočná zmluvná predĺžená záruka (pozor, predĺžená záruka je u väčšiny našich výrobkov poskytovaná iba na vybrané vlastnosti a nie na celý produkt ako celok)
  3. pripravte si doklad o nákupe (dodací list, účtenku, faktúru)
  4. kontaktujte nás


K písomnému vybavovaní reklamácie používajte tento kontakt:
LANIT PLAST, s.r.o.
Hlubočinka 809
251 68 Sulice
Česká republika


Alebo nám napíšte mail (odporúčame):
a) nekompletná dodávka (chýba nejaký diel) - technik@lanitplast.cz
b) výrobná alebo funkčná vada - reklamace@lanitplast.cz